မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ေပၚေတာ္မူတုိင္းရင္းသား ပရဟိတေက်ာင္း

ရန္ကင္းေတာင္ေျခ၊
၀၉ - ၇၉၂၂၉၈၅၀၄/ ၀၉ - ၄၀၄၆၃၁၉၇
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚဓမၼစာရီ

ေအာင္မဂၤလာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ေမွာ္နီကုန္းေက်းရြာ၊ မတၱရာျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၆၂၅၅၄၁၅/ ၀၉ - ၇၉၇၅၀၂၂၃၁
ဆရာေတာ္ဦးစႏိၵမာ

ဆင္ျဖဴခ်ပ္ပရဟိတေက်ာင္း

ျမင္စိုင္း အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ ပတၱာအုပ္စု၊ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၉၈၈၂၂၈၈၁/ ၀၉ - ၄၃၁၆၀၈၈၃
ဆရာေတာ္ဦးသိႏၵာဝရ

ဘဝအလင္းေရာင္ပရဟိတ ဘကေက်ာင္း

မိတီၳလာအေနာက္ဘက္၊ ရန္ကုန္-မႏ ၱေလးအျမန္လမ္း၊ မီတီၳလာျမိဳ႕၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၄၄၀၄၁၅၇၅/ ၀၉ - ၇၉၉၁၅၁၉၆၉
ဆရာေတာ္ဦးေထရဝံသ

ေသာၾကာၾကယ္ ဘကေက်ာင္း

စုၾကီးရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၄၄၀၄၄၈၈၂/ ၀၉ - ၇၉၇၅၇၀၈၈၂
ဆရာေတာ္ဦးသီဟ

ေရႊဂူနီ ပရဟိတဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

ရန္ကင္းေတာင္၊ မ်ိဳးသိန္း-ဆီဆိုင္ေရွ႕၊ တံတားႏွင့္ ေရေျမာင္း(ဘယ္)၊ ပုသိမ္ၾကီး၊ မႏ ၱေလးတိုင္း။
၀၉ - ၂၅၆၁၂၆၅၀၈
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ

ေရႊေမတၱာပရဟိရိပ္သာ

၁၈×၁၉ လမ္းႏွင့္ ၆၁×၆၂ လမ္းၾကား၊ ေရႊဘုိေက်ာင္းတိုက္၊ ရတနာသိခၤေက်ာင္းဝန္း၊ မႏ ၱေလး။
၀၉ - ၄၀၂၅၈၁၄၄၁/ ဆရာမေဒၚနီလာေရႊ - ၀၉ - ၉၁၀၃၄၀၉၂
ဆရာေတာ္ဦးဝိစိတၱသာရ

ေအာင္သုခမိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္း

ရန္ကင္းေတာင္ေျမာက္ဘက္၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလး။
၀၉ - ၄၃၁၈၃၄၅၃
ဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ

ေရႊျပည္ပုလဲျမင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

၈၈ လမ္း၊ ၁၇×၁၈ လမ္းမၾကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလး။
၀၉ - ၄၂၂၄၆၉၉၇၀/ ၀၉ - ၉၁၀၁၉၀၂၁
ဆရာေတာ္ဦးနႏၵႆရ

ေရႊစင္မင္းသီလရွင္ ပရဟိတေက်ာင္း

(၁၃)ညံကြဲရပ္၊ ရပ္ကြက္ၾကီး(၁)၊ ေရႊျမင္တင္ဘုရားအေနာက္ဘက္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မႏ ၱေလး။
၀၉ - ၄၃၁၂၈၄၀၆/ ၀၉ - ၄၄၄၀၂၃၉၁၀
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚနႏၵသိဂၤ ီ

ေရွ႕ေဆာင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း

ႏြားပြဲလမ္း၊ ႏြားပြဲေစ်းအနီး၊ ျမိဳ႕သစ္ရပ္၊ ေအာင္ဆန္းနယ္ေျမ၊ မိတီၳလာျမိဳ႕၊ မႏ ၱေလး။
၀၉ - ၄၃၀၉၂၀၈၁/ ၀၆၄ - ၂၄၁၀၈
ဦးၾကည္

ျပည္လံုးခ်မ္းသာ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေက်ာင္း

ရဲေဘာ္ကြက္သစ္၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၁၁၀၅၂၈/ ၀၂ - ၅၉၉၆၁
ဆရာေတာ္ဦးသုမဂၤလ

ကုန္းသာကန္ဦး ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

ကုန္းသာကန္ဦးရြာ၊ ဖက္ပင္အိုင္ေက်းရြာ၊ ျမင္းျခံျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၃၁၄၃၇၆၇
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ

အမွတ္(၉)ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

အုန္းေခ်ာရြာ၊ အဘယေခမိကအရိယာပါသ(ရြာဦးေက်ာင္း)ပုသိမ္ၾကီး၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊
၀၉ - ၉၁၀၄၀၁၁၇/ ၀၉ - ၃၃၀၆၁၈၉၇
ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိလ

အမွတ္(၁၃)ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

ေကြ႕ၾကီးကုန္းေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ၾကီး၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၃၁၈၁၂၂၁
ဆရေတာ္ ဦးေရ၀တ

အမွတ္(၁၈)ေအာင္မဂၤလာ ဘကေက်ာင္း

တံခြန္တိုင္ရပ္ကြက္၊ (တ/ ဇ)၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၃၂၂၆၃၃၀/ ဆရာမေဒၚေအးစႏၵျမင့္ - ၀၉ - ၂၅၆၀၃၁၄၈၉
ဆရာေတာ္ ဦးနႏၵာ၀ံပါသ

ဧရပ္မြန္ အမ်ိဳးသမီးမိဘမဲ့ေက်ာင္း

၆၂×၆၃ လမ္း၊ ၂၁×၂၂ လမ္းၾကား၊ နန္းေရွ႕၊ မႏ ၱေလးျမိဳ႕။
၀၉ - ၃၃၃၁၅၉၀၁/ ၀၂ - ၆၁၂၁၄

အမွတ္(၁၂) စပယ္ေလးရံု ဘကေက်ာင္း

အ/ ၁၉(ဂ)ရပ္ကြက္၊ ေဇာ္ဂ်ီလမ္း၊ ကြ်ဲဆည္ကန္ကားဝန္းေတာင္ဘက္၊ မႏ ၱေလးျမိဳ႕။
၀၉ - ၉၁၀၄၂၄၄၀/ ၀၉ - ၂၅၆၄၇၀၃၄၁
ဆရာေတာ္ဦးဝိမလ

အမွတ္(၁၆) ေနမင္း ဘကေက်ာင္း

ကြ်ဲဆည္ကန္(၁)လမ္း၊ ခ်မ္းေျမ့သာယာရပ္ကြက္၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္၊ မဟာဝိဇိယရာမတိုက္၊ မႏ ၱေလး။
၀၉ - ၄၃၀၆၂၇၃၈/ ဆရာမဖုန္း - ၀၉ - ၃၃၈၄၃၇၉၆/ ၀၉ - ၇၉၇၃၀၃၄၅၈
ဆရာေတာ္ဦးေခမာစာရ

အမွတ္(၉) ျပည္လံုးခ်မ္းသာ သီလရွင္ေက်ာင္း

ေၾကးနီကန္ေက်းရြာ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာေတာင္၊ စဥ့္ကိုင္ျမိဳ႕၊ မႏ ၱေလး။
၀၉ - ၄၀၂၇၇၅၄၆၅/ ၀၉ - ၆၈၁၄၈၆၅
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚအိႏၵစာရီ

ေပေတာ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေက်ာင္း

(၁၁)လမ္း၊ ျမိဳ႕မေရွ႕၊ ျမစ္သားျမိဳ႕၊ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၀၂၅၂၆၉၁၅/ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ဦးေမာင္ႏု - ၀၉ - ၄၀၂၅၆၅၉၈
ဆရာေတာ္ဦးဉာဏိႆရ

ျပည္ေတာ္သာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

စဥ့္ကိုင္ျမိဳ႕၊ ျပည္ေတာ္သာေက်ာင္းတိုက္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၆၀၁၂၈၉၂/ ၀၉ - ၄၉၉၉၉၉၀၀
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ

ရတနာေအာင္ျမင္ မိဘမဲ့ေက်ာင္း

၆၂ လမ္း၊ (စ)ရပ္ကြက္၊ စက္မႈဇံု(၁)အနီး၊ ဘံုပ်ံေတာရေက်ာင္းတိုက္၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္၊ မႏ ၱေလး။
၀၉ - ၂၀၅၁၉၀၁
ဆရာေတာ္ဦးေမဓာဝံသ

သာသနာ့ ရံသီ ပရဟိတသီလရွင္ေက်ာင္း

ေရၾကည္ရြာ(အေရွ႕)၊ မႏ ၱေလးေရတံခြန္ေတာင္လမ္း၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလး။
၀၉ - ၄၀၂၇၉၀၈၂၈
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚအဂၢဉာဏ

သုခရိပ္ျမံဳ(မႏ ၱေလး) ပရဟိတေဂဟာ

၆၂ လမ္း၊ (ပန္းျခံလမ္း)၊ ဘံုပ်ံေတာရျမဝတီမင္းၾကီးေက်ာင္းတိုက္၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္၊ မႏ ၱေလး။
၀၉ - ၄၀၂၅၇၀၆၈၈/ ၀၉ - ၄၀၂၅၇၀၆၈၇
ေဒၚႏြယ္ႏြယ္

ရတနာအလင္းေရာင္ မိဘမဲ့ေက်ာင္း

လလ(၄၈)၊ ၅၈ လမ္း၊ စက္မႈ(၂)၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၀၀၀၂၇၁၇၉
ဆရာေတာ္ဦးေတေဇာနႏၵ

လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အမ်ိဳးသားပရဟိတေက်ာင္း

ေညာင္ကိုင္ရြာ၊ မိတီၳလာျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၀၅၉၉၈၁
ဦးဝင္းလိႈင္

သုခရိပ္ျငိမ္ေတာရ ပရိယတိၱေက်ာင္း

ရန္ကင္းေတာင္(ေရွ႕ေျမာက္)၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၄၈၀၂၈၀၄၅
ဆရာေတာ္ဦးပ႑ိတ

အင္က်ယ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

ၾကာနီကန္အေက်ာ္၊ သခင္မေတာင္အေရွ႕ေတာင္၊ အင္က်ယ္ရြာ၊ ပုသိမ္ၾကီး၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၀၂၅၇၅၈၃၆
ဆရာေတာ္ဦးေခမာစာရ

တကၠသီလာပရဟိတဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

တံတိုင္းရွည္(ေတာင္)၊ သာစည္ရြာသစ္၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၀၂၆၉၆၄၆၁
ဆရာေတာ္ဦးစႏၵာဝရ

ပတၱျမား ပရဟိတ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

က်ပ္ျပင္၊ ေအာင္နီလာ(၂)ရပ္ကြက္၊ မိုးကုတ္ျမိဳ႕အေနာက္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၀၂၅၁၉၅၆၁/ ၀၉ - ၄၀၂၅၁၉၅၆၂
ဆရာေတာ္ဦးမာနိတ

ဘုန္းျမင့္ေအာင္ သုခေမတၱာ မိဘမဲ့၊ ဘိုးဘြား

မႏ ၱေလး-ျပင္ဦးလြင္ ျမိဳ႕အတက္၊ (၂၆) မိုင္၊ (၆)ဖာလံု၊ ျပင္စာေက်းရြာ၊ မႏ ၱေလးတိုင္း။
၀၉ - ၉၁၀၂၇၉၀၈/ ၀၉ - ၂၀၆၀၀၅၃
ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္

ဇမၺဴသိဂၤ ီ(၂) ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း

ေတာင္လွေက်းရြာ၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၄၄၀၀၈၉၉၆
ဆရာေတာ္ဦးဝိႏၵက

ဒိုးပင္မိဘမဲ့ ပရဟိတေက်ာင္း

မႏ ၱေလး-ျပင္ဦးလြင္ကားလမ္း၊ ၃၃ မိုင္၊ ၇ ဖာလံု၊ ေအာင္ခ်မ္းသာေစ်း၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၆၀၁၇၉၅၇/ ၀၈၅ - ၅၀၃၉၀
ဆရာေတာ္ဦးပ႑ဝ

ဗုဒၶဆာယာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

သာခိုေတာင္ေျခ၊ ေရထြက္အုပ္စု၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၃၃၀၆၁၉၈၉
ဆရာေတာ္ဦးေသာဘဏ

ဘုရားၾကီး မိဘမဲ့ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

တံတားဦးကုန္းေက်းရြာ၊ တံတားဦးျမိဳ႕၊ မႏ ၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး။ (အျမန္လမ္း (၃၄၇) (၃-၄)
၀၉ - ၃၃၃၃၃၃၇၄
ဆရာေတာ္ဦးဆႏၵဓိက