ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ေမတၱာေရာင္ျခည္ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

ဓမၼေစတီလမ္း၊ ရြာသာၾကီးရပ္ကြက္၊ အေၾကာ္တဲမွတ္တိုင္၊ ေတာင္ဒဂံု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၀၂၂၇၀၃၆/ ၀၉ - ၄၉၃၃၈၉၅၇
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚဣႏၵဉာဏီ

သုခေကာမီ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

အမွတ္(၃)လမ္း၊ ဒုဌဝတီလမ္း၊ ရတနာစက္သံုးဆီဆိုင္ေနာက္၊ သစ္ဆိမ့္ကုန္းရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၅၀၃၅၁၄၄/ ၀၉ - ၇၉၀၅၆၁၀၈၈
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚအဂၢဉာဏီ

မဟာႏြယ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ၾကာနီကန္ေက်းရြာ၊ ေလးေထာင့္ကန္စိုက္ေကြ႔မွတ္တိုင္အနီး၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၀၉၈၅၅၃၆
ဆရာေတာ္ဦးသီရိကဥၥနာ

ပသႏၷ သီလရွင္ ပရဟိတစာသင္တိုက္

ေအာင္သုခ(၃)လမ္း၊ ျမိဳ႕မတိုးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္၊ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၃၁၅၁၄၃၃၄/ ၀၉ - ၇၉၅၄၉၁၄၄၆
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚပု႑ေကသီ

ရီမာ မိဘမဲ့ေဂဟာ

ေအာင္ေတဇလမ္း၊ (၄၈)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၁၁၀၉၁၅၂/ ၀၉ - ၇၈၆၅၀၉၄၉၁
ေဂဟာမွဴးေဒၚေမာသီ

ဇလြန္ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

ေရႊႏွင္းဆီလမ္း၊ ကုန္းတလေပါင္းေက်းရြာ(ေျမာက္ပိုင္း)၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ -၇၃၀၉၂၁၂၃/ ၀၉ - ၇၉၉၉၈၈၆၁၅
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚဧသိဂၤ ီ

အခမဲ့ ပညာဒါနေက်ာင္း

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ အျမန္လမ္းမၾကီး မိုင္တိုင္(၁၁/ ၂ဖာလံု)၊ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္။
၀၉ - ၇၉၆၃၂၀၉၆၈
ဆရာေတာ္ဦးပညာဓဇ/ ဦးေရဝတ

ေအာင္ ပရဟိတေက်ာင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ ေအာင္ေဇယ် ၾကိဳးတံတားအနီး၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၃၀၀၈၁၇၅/ ၀၉ - ၈၆၁၂၂၉၂
ဆရာေတာ္ဦးစႏိၵသီရိ

ဝဋ္ေၾကြးေတာ္ေျပ ပရဟိတ ပညာဒါနေက်ာင္း

ကံ့ေကာ္(၁)လမ္း၊ ေလးေထာင္ကန္စံျပေက်းရြာ၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ လန္ဒန္စီးကရက္စက္ရံုေရွ႕။
၀၉ - ၄၂၀၃၂၀၇၅၆/ ၀၉ - ၂၆၂၀၅၅၉၆၉/ ၀၉ - ၇၉၇၁၇၅၄၅၂
ဆရာေတာ္ဦးေဝပုလႅ

ကုမာရာ ရာမမူလြန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ေအာင္သိဒိၶလမ္း၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၃၀၃၁၈၇၅/ ၀၁ - ၅၂၁၉၆၆
ဆရာေတာ္ဦးကုမာရ

ကေလးသူငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ

စံျပကြက္သစ္၊ ပတ္တန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၃၁၃၁၀၄၈၁
ဥကၠဌဦးစလင္းစိန္

စမ္းျမသီတာ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

ျမတ္ေလးလမ္း၊ ဉာဏရပ္ကြက္၊ ပုလဲျမိဳ႕သစ္၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၃၁၄၄၂၉၂/ တာဝန္ခံေဒၚဧသိ ၤဂီ - ၀၉ - ၃၁၂၉၉၅ ၅၂/ ၀၉ - ၇၃၀၂၄၀၆၅
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚေဟမာရီ

ဝါဆိုမွီ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း

အမွတ္(၉)ရပ္ကြက္၊ ပိေတာက္ျမိဳင္လမ္း၊ ကံဘဲ့ဘူတာအနီး၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၀၉ - ၄၂၁၀၈၅၉၄၁/ ၀၉ - ၇၉၅၅၂၁၀၀၈
ဆရာေတာ္ဦးရဌပါလ

ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ

ေရႊဂံုတိုင္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၀၉ - ၄၄၈၀၃၅၀၉၃/ ၀၁ - ၅၅၈၄၅၀
ဥကၠဌေဒၚခင္ယုဓာရီ

ခ်မ္းသာေအာင္ သီလရွင္သင္ ပညာေရးေက်ာင္း

အမွတ္(၁၅၅)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၁၁၁၆၀၅၄၀
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚသုဝဏၰဉာဏီ

ဓမၼသုခ(ရွမ္း) ပရဟိတ ပညာေရးေက်ာင္း

မူးလမန္းေက်းရြာ၊ တလုေထၳာ္ေက်းရြာ၊ တံြေတးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၀၃၀၃၁၃၃/ ၀၉ - ၂၅၀၂၀၀၂၁၅
ဆရာေတာ္ဦးမုနိႏၵ

သုခရိပ္ျမံဳ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာ

အမွတ္(၉၇၉/၉၈၂)၊ တပင္ေရႊထီးလမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၁ - ၅၈၁၉၅၅
ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္

ရတနာသိဂီ ၤ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

ပုဂံလမ္းမၾကီးေဘး၊ (ဌ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၆၈၀၉၅၅၄
သီလရွင္ဆရာၾကီးဣႏၵသိဂီ ၤ

ေမတၱာရင္ခြင္ မိဘမဲ့ေက်ာင္း(ခရစ္ယာန္)

အမွတ္(၁၀၃၇)၊ သမာဓိ(၁)လမ္း၊ ည(၁၁)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
၀၉ - ၇၃၀၉၁၆၉၄/ ၀၉ - ၂၅၃၃၃၈၈၉၁
ဆရာမေဒၚမာစီေစာဒိမ္

အလင္းေရာင္ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

အမွတ္(၂၂၄)၊ ျမနႏၵာလမ္း၊ (၆၉)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၃၁၈၂၃၆၇
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚေမဓါ

ေခ်ာင္းဝ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

အလတ္ေခ်ာင္းရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္(တစ္ဖက္ကမ္း)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၈၆၀၂၁၅၄
ဆရာေတာ္ဦးေကာေ႑ည

ေဇယ်ာေရႊေတာင္ ဘကပညာေရးေက်ာင္း

ကြ်န္းကေလးေက်းရြာ၊ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။ (ဆိုင္းဘုတ္အေက်ာ္)
၀၉ - ၄၂၀၂၀၀၉၉၈/ ၀၉ - ၃၇၅၅၄၄၈
ဆရာေတာ္ဦးဓမၼပါလ

ေမတၱာဝါဒီ ဘကပညာေရးေက်ာင္း

(၁၆)ရပ္ကြက္၊ မာလာျမိဳင္(၁၀)လမ္းႏွင့္ဗဟိုလမ္းေထာင့္၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၅၀၁၇၉၈၂/ ၀၉ - ၅၁၃၇၄၈၀
ဆရာေတာ္ဦး

ေရႊက်င္(ဂ်ား)ေက်ာင္း ပရိယတိၱစာသင္တိုက္

ကံၾကီး မက်ီးရပ္ကြက္၊ ကြမ္းျခံကုန္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၈၆၄၀၅၆၅/ ၀၁ - ၂၆၅၀၄၃
ဆရာေတာ္ဦးပညာဝရ

ေရႊရတနာ ပရဟိတသီလရွင္ေက်ာင္း

အမွတ္(၂၀)၊ သံဒင္းရပ္ကြက္၊ မေကြးလမ္း၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၅၁၂၄၄၀၈/ ၀၁ - ၆၁၁၅၂၃
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚပညာစာရီ

ဘုန္းပ်ံ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ျမိဳ႕ေဟာင္းအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ဦးဘိုးသိန္းလမ္း၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၅၀၇၈၈၅၃/ ၀၉ - ၇၉၉၄၄၃၆၀၉
ဆရာေတာ္ဦးဇနက

မဟာေဗဓိ ပရဟိတမိဘမဲ့ေက်ာင္း

သနပ္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၉၆၈၀၉၇၅၉/ ၀၉ - ၇၉၇၆၁၈၆၄၃
ဆရာေတာ္ဦးပညာေဇာတ

ေရႊနန္းဦး အခမဲ့ပရဟိတေက်ာင္း

အနန္ပင္ေတာရေက်ာင္း၊ ေရႊနန္းဦးေစတီအနီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၉၃၀၅၂၂၈
ဆရာေတာ္ဦးပညာေဇာတ

ေအာင္ေဇယ်မင္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

အလယ္ရြာၾကီးေက်းရြာ၊ ေငြပင္လယ္စက္မႈဇႈန္အနီး၊ လႈိင္သာယာ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၃၂၁၀၂၇၂/ ၀၉ - ၈၆၂၃၀၁၁
ဆရာေတာ္ဦးေဇယ်ာနႏၵ

သႏိ ၱသုခ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

ပုလဲအိမ္ရာ၊ ေရႊႏွင္းဆီရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၅၀၅၆၆၈၉/ ၀၉ - ၇၃၀၉၁၅၁၁
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚသီရိစႏၵာ

အမွတ္(၂)မွန္ကင္း ပညာေရးေက်ာင္း

ပုဏၰမီလမ္းႏွင့္ က်န္စစ္သားလမ္းေဒါင့္၊ (၈၆)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၈၆၁၅၃၅၆/ ၀၉ - ၄၂၂၅၄၄၁၂၂
ဆရာေတာ္ဦးကဝိႏၵ

ေမတၲၲာရင္ခြင္ မိဘမဲ့ေက်ာင္း(ခရစ္ယာန္)

အမွတ္(၁၀၃၇)၊ သမာဓိ(၁)လမ္း၊ ည(၁၁)ရပ္ကြက္၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
၀၉ - ၇၃၀၉၁၆၉၄/ ၀၉ - ၂၅၃၃၃၈၈၉၁
ဆရာမေဒၚမာစီေစာဒိမ္

ဆုေတာင္းျပည့္ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး

သံုးခြ-ေက်ာက္တန္းလမ္းဆံု၊ က်ိဳက္ေခါက္ဘုရားအေရွ႕၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕၊ ရန္ကုန္။
၀၉ - ၅၆၈၀၅၈၂
ဆရာေတာ္ဦးနႏၵဝံသ

ေအးရိပ္သာ ဘုန္းေတာၾကီးသင္ေက်ာင္း

(၁၃၃)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕၊ ရန္ကုန္။ (ဒဂံုတကၠသိုလ္နဲ႔ ိစိတ္က်မ္းမာေရးေဆးရံုၾကား)
၀၉ - ၄၃၀၅၆၆၀၆
ဆရာေတာ္ဦးပညာသီရိ

ေအးခ်မ္းသာ ပရဟိတေက်ာင္း

တာခြေက်းရြာ၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၅၀၁၈၀၇၀
ဆရာေတာ္ဦးပညာသိကၡ

ရန္ကင္းစံရာ ဘကေက်ာင္း

ရိပ္သာရပ္ကြက္၊ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုးင္ေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၉၂၉၃၆၂၅/ ၀၉ - ၇၉၅၄၇၄၁၆၅
ဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ

ေအးေမတၱာ(မသန္စြမ္းရိပ္ျမံဳ)ႏွင့္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္း

အမွတ္(၃၉၃)၊ အင္ၾကင္းလမ္း၊ (၁၁)ရပ္ကြက္၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၅၀၀၂၃၁၁/ ၀၁ - ၆၈၈၄၅၅

ေက်ာင္းသစ္ေက်ာင္း ဘကေက်ာင္း

လက္ပန္ေခ်ာင္ေက်းရြာ၊ သံုးခြျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၃၇၆၄၉၀၇/ ၀၉ - ၇၉၉၇၁၃၂၃၆
ဆရာေတာ္ဦးအာစာရ

ဓမၼဒီပ ဘကေက်ာင္း

ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ ေရႊသရက္ဥယ်ာဥ္လမ္း၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၃၆၆၀၁၀၈/ ၀၉ - ၇၉၀၅၇၆၂၅၈
ဆရာေတာ္ဦးသီဟဉာဏာလကၤာရဘိဝံသ

အာဓိဏၰသီရိ ပရဟိတ ဓမၼရိပ္သာ

ေခ်ာင္းက်ိဳးေက်းရြာ၊ တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၉၉၄၆၄၅၃၃/ ၀၉ - ၃၁၀၃၇၆၉၈
ဆရာေတာ္ဦးဉာဏသီရိ

ေအာင္ေျမ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း

(၇၈)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၀၂၇၅၅၃၈
ဆရာေတာ္ U Eainda Ka

ဓမၼေမဒဏီ ဘကေက်ာင္း

(စ)ရပ္ကြက္၊ ဇမၺဴေအးေက်ာင္းတိုက္ဝန္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၀၇၅၉၀၁၁/ ၀၉ - ၄၂၀၀၇၉၉၈၈

ဇမၺဴဥေသ်ာင္ သီလရွင္သင္ေက်ာင္း

တမန္ဦးဂံုးထိပ္မွတ္တိုင္၊ ျမိဳင္သာယာ (၁)ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ဝိုင္းေက်းရြာ၊ ေက်ာက္တန္း၊ ရန္ကုန္။
၀၉ - ၄၂၁၁၀၅၉၂၁/ ၀၉ - ၇၃၁၃၆၉၈၀
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚဝိမလစာရီ

ေအာင္ခ်မ္းသာ ဘကေက်ာင္း

ေအးခ်မ္းသာယာကြက္သစ္၊ ျပာပံုထိပ္၊ နဝေဒးမွတ္တိုင္(ဗစ္တိုးရီးယားကုန္တိုက္ေရွ႕)၊ AAA စက္ရံုအနီး၊ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၄၀၉၃၂၈၂
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ

အိပ္မက္လွရထားေလး ပရဟိတေဂဟာ

အမွတ္(၂၇၀-၂၇၁) ေအာင္တံခြန္လမ္း၊ (၄၈)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၄၈၀၀၀၂၁၅/ ၀၉ - ၂၅၀၃၆၅၇၄၁
ေဂဟာမွဴးေဒၚညႊန္႔ညႊန္႔ရီ၊ ဆရာမေဒၚေထြးျမင့္

ဓမၼစရိယ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

(၅၆) ရပ္ကြက္၊ မင္းရဲေကာင္းပံုလမ္း၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္ေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၄၁၈၁၉၀၈/၀၉ - ၇၃၂၀၉၉၈၉
ဆရာေတာ္ဦးကိဝိသာရ

နန္းဦးတိုင္းရင္းသားလူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေက်ာင္း

အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္၊ ရန္ၾကီးေအာင္လမ္း၊ ေက်ာက္ေရတြင္းကုန္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၀၉ - ၄၂၃၆၉၉၁၅၂/ ၀၉ - ၄၉၃၃၆၅၀၉
ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက

ပညာေရႊဘံု ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ေလးေထာင့္ကန္စံျပေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ၾကီး(၅)ထိပ္၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၀၉ - ၇၃၁၇၅၄၉၇/ ၀၁ - ၅၉၉၁၂၈
ဆရာေတာ္ဦးဝဏၰီသီရိ

ဗုဒၶဓိတာသီလရွင္ပညာေရးေက်ာင္း

ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ ေက်ာက္ေရတြင္းရပ္ကြက္၊ အမက(၂၂)အနီး၊ မဥကၠလာ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၀၉ - ၇၃၀၂၆၂၂၆/ ၀၉ - ၄၃၀၅၇၂၀၀
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚအိႏၵစာရီ

နဝရတ္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊ နဝရတ္လမ္း၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕သစ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၃၁၇၆၅၃၃
ဆရာေတာ္ဦးေကလာသ

ပညာေျမ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

အမွတ္(၃)လမ္းမ၊ သကၤန္းကြ်န္းၾကီး၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၀၀၃၈၁၂၁
ဆရာေတာ္ဦးပညာ

ပါရမီျဖည့္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ဝါးနက္ေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ ေမွာ္ဘီျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၃၀၉၂၄၁၅/ ၀၉ - ၇၃၁၄၂၈၅၆
ဆရာေတာ္ဦးဥာဏိႆရ

ျမိဳင္ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

အမွတ္(၅/၇)ရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၀၁ - ၆၁၁၉၇၅/ ၀၉ - ၇၃၀၆၂၈၁၇
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚသုနႏၵာ တာဝန္ခံဆရာေလးေဒၚယုဝတီ

ဘုရားသံုးဆူ ေထရာရာမ ပညာေရးေက်ာင္း

သီရိမဂၤလာလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၃၁၃၇၆၉၄၆
ဆရာေတာ္ဦး

မာဂမီ-သာစည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ေၾကးတိုင္စု(၂)လမ္း၊ (၁၃)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၅၀၉၆၈၂၉
ဆရာေတာ္ဦးေနမိႏၵ

ျမင္သာဦး ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

(၁၄/၂)ရပ္ကြက္၊ သစၥလမ္းႏွင့္ ဖိုးေခါင္လမ္းေထာင့္၊ ေတာင္ဥကၠလာပ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၀၉ - ၇၉၉၅၉၁၄၃၆/ ၀၁ - ၅၆၃၃၅၁
ဆရာေတာ္ဦးေတဇနိယ

ျမန္မာ့စိမ္းလန္းေျမ လူငယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေဂဟာ

အင္ၾကင္းေတာင္ေျခ/ စာဘူးေတာင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၃၁၁၀၀၅၄၁/ ၀၉ - ၂၅၀၀၄၁၄၃၂
ဥကၠဌေဒၚသိန္းသိန္းေဌး

မဂၤလာလူငယ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာ

ဘုရားၾကီးေက်းရြာ၊ တံြ႔ေတးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၈၆၁၅၀၀၈/ ၀၉ - ၈၆၁၂၃၂၀
ဆရာေတာ္ဦးစႏိၵမာ

ျပြန္တန္ဆာ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

(၂၂)ရပ္ကြက္၊ ေရႊေပါကၠံျမိဳ႕သစ္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
၀၉ - ၄၂၁၀၇၅၀၄၅
သီလရွင္ဆရာၾကီး ေဒၚကုမၼာရီ

ျမန္မာ-ခရစ္ယာန္ ေမတၱာေအးရိပ္ျမံဳ

ေမွာ္ဘီျမိဳ႕အဝင္၊ ကားလမ္းေဘး။
၀၉ - ၄၅၀၀၁၃၈၈၂/ ၀၉ - ၃၃၇၇၅၉၈၇
ဥကၠဌဦးနန္ခိုေစ(ဦးေစး)

ျမသိဂၤ ီသီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

ကာယ(၁၂)လမ္း၊ ေဒၚငိုတံတားအနီး၊ သဃၤန္းကြ်န္းၾကီးအနီး၊ မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္။
၀၉ - ၇၃၀၀၆၉၂၅/ ၀၉ - ၇၃၁၄၉၆၉၀
သီလရွင္ဆရာၾကီး ေဒၚသီလဝတီ

ရတနာပံုရိပ္ျငိမ္ ဘုန္းေတာ္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

သုမဂၤလာလမ္း၊ က်ိဳကၠဆံအေနာက္ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၅၀၃၃၉၀၉/ ၀၉ - ၄၂၀၀၃၅၅၄၈
ဆရာေတာ္ဦးစႏၵာသီရိ

လူအိုအနာၾကီးေရာဂါေဂဟာ

မရမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာ၊ လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၈၆၀၃၁၅၁
ဥကၠဌဦးလွေဌး

သာသနာ့မ႑ိဳင္ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ေက်ာင္း

ဖားကူးအေနာက္ေက်းရြာ၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၂၀၀၂၂၇၅၃
ဆရာေတာ္ဦးစႏိၵမာ

သီရိရတနာ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

ဘုရင့္ေနာင္ကမ္းနားလမ္း၊ (၁၆)လမ္းထိပ္၊ ရန္ကုန္သစ္ရ ပ္ကြက္၊ သုဝဏၰ၊ သဃၤန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၃၁၂၈၁၁၇၉/ ၀၁ - ၅၆၃၇၅၂
သီလရွင္ဆရာၾကီးေဒၚစႏၵာရီ

လိုတရ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မိဘမဲ့ေက်ာင္း

ေအာင္သုခ(၃)လမ္း၊ တ-၁၅ ရပ္ကြက္၊ ပန္းျခံ(၂၈)၊ ေလွာ္ကားဂိတ္ေအာက္(၁၂၄)အလြန္၊ ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၇၃၂၂၆၁၂၂/ ၀၉ - ၂၅၀၀၃၁၉၄၈
ဆရာေတာ္ဦးေတဇိသရ

သဘာဝတရားရိပ္သာ(သန္လ်င္)

သန္လ်င္ဘုရားကုန္း၊ က်ိဳက္ေခါက္ေစတီျမတ္ၾကီးႏွင့္ တာဝတကၠသိုလ္ၾကား၊ ေညာင္ပင္မွတ္တိုင္၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၅၀၈၅၂၁၂/ တာဝန္ခံဦးတင္ဝင္းနိုင္ ၀၉ - ၇၃၀၃၀၇၃၆
ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ

သီရိမဂၤလာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ေပၚဦး(၆)လမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၄၃၀၈၂၁၆၆/ ၀၁ - ၅၈၁၀၂၃
ဆရာေတာ္ဦးေကာဝိဒ

သီလဝါ သီလရွင္သင္ပညာေရးေက်ာင္း

ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊ သန္လ်င္ျမိဳ႕၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၀၉ - ၂၅၀၁၆၁၇၃၈
ဆရာေတာ္ေဒၚေကတုဝတီ

Sunrise Home

အရုဏ်သစ်ပရဟိတ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်း၊ ဇမ္ဗူအေးကျောင်းတိုက်ဝန်း၊ ၆ ကွေ့မှတ်တိုင်အနီး၊ မေဓါဝီလမ်းမကြီး၊ ဈ/ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
09250825166, 09691747, 0943115542, 0973133370

မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၲာ ပရဟိတ မိဘမဲ့ေက်ာင္း

ရန္ကုန္ လႈိင္သာယာ အေနာက္ပုိင္းတကၠသုိလ္အနီး ထန္းတပင္ျမဳိ႕နယ္ ထိန္ႏွစ္ပင္ေက်းရြာ
09422227822 / 09777717607
အရွင္ဓမၼနႏၵ